<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>建德市严州电气器材厂- 联系我们
 
 
:
:
产品展示
:
:
:
联 系 方 式


    公司地址 : 浙江省建德市梅城工业开发区

  手机:13506814909 13805704826

   电 话 :86 0571-64143618

   传 真 :86 0571-64136618

   E-mail:[email protected]

  网 址:http://www.yanzhoutools.com

 

 

  

建德市严州电气器材厂 版权所有  技术支持:
专业开发生产开关,电源插座,延长线等